Booking

Gå nederst på siden for å fylle ut en booking-forespørsel.

Kalenderen under viser når Hadeland kultursal er ledig eller opptatt, og inkluderer arrangementer som ikke nødvendigvis er åpne for publikum.

Tidspunktene som vises i kalenderen er først og fremst veiledende for deg som vurderer å sende en booking-forespørsel, og viser IKKE når arrangementer starter eller slutter.

Ønsker du å delta på et arrangement? Gå til siden for Program og billetter.

Ønsker du å sende en booking-forespørsel? Fyll ut booking-skjemaet lenger ned på siden!

 

 

_
_
_